Nieuws

6 september 2023

In memoriam Rob van Eenennaam

Recentelijk werd bekend dat onze voorzitter, Rob van Eenennaam, op 6 september is overleden. Nog geen twee maanden geleden, op 12 juli, werd hij in Wijkcentrum Dukenburg gehuldigd en verraste Burgemeester Bruls hem met de mededeling dat hij vanwege zijn vele verdiensten voor Dukenburg benoemd was als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het verslag van die bijeenkomst in het vorige nummer van De Dukenburger en in de tekst hieronder kan iedereen lezen dat Rob niet alleen van groot belang was voor het Gezelligheidskoor Dukenburgs Glorie, maar zich ook op andere terreinen met hart en ziel inzette voor de goede zaak. Ongetwijfeld zullen ingewijden geweten hebben dat Rob op dat moment al ziek was, maar voor velen komt zijn dood toch als een schok. De gedachten van de koorleden en ongetwijfeld die van veel Dukenburgers gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

12 juli 2023

Van de gemeentelijke website:

Betreft onze voorzitter en geluidsman!!

Koninklijke onderscheiding voor de heer Rob (R.M.) van Eenennaam (68)


De heer van Eenennaam is voorgedragen voor zijn vrijwillige verdiensten voor Gezelligheidskoor Dukenburgs Glorie. Het koor is opgericht in 2006. Hij heeft deel uitgemaakt van het bestuur en hij is al die tijd zeer nauw betrokken gebleven bij de organisatie rondom de repetities, concerten, kooruitjes en eindseizoensfeestjes.
Daarnaast heeft de heer van Eenennaam zich van 1992 tot 2015 belangeloos ingezet bij Scoutinggroep Karel de Stoute. Zijn kinderen en later zijn pleegkinderen, waren lid van deze Scoutinggroep. Hij was betrokken bij financiële acties om ervoor te zorgen dat de scoutinggroep kon blijven bestaan en de jeugdleden op kamp konden gaan. Zo hielp hij mee met mest scheppen, die de scouting verkocht, regelde binnen zijn netwerk gratis een vrachtwagen en reed daarmee achter de bus aan naar Luxemburg en Duitsland voor hun zomerkampen, organiseerde stafactiviteiten om stafleden te bedanken voor hun werk als vrijwilliger. De heer van Eenennaam hielp ook bij het Vierdaagse kamp en zorgde voor de lopers, verzorgde transport van en naar de Wedren, haalde de boodschappen etc. Zijn inspanningen voor de scouting waren altijd volledig
belangeloos. Het gezin van Eenennaam heeft van 1991 tot 1998, achttien pleegkinderen opgevangen. Ook was hij lid (en
later voorzitter) van de ouderraad van basisschool Prins Maurits. In de periode van 1990 tot 1994 heeft de heer van Eenennaam hulpgoederen verzameld en deze met bestelwagens en aanhangwagens naar weeshuizen, kerken en scholen in Polen gebracht. De heer van Eenennaam heeft jarenlang belangeloos voor iedereen klaargestaan en zijn hulp en tijd gegeven daar waar het nodig was. Tijdens de laatste seizoensrepetitie van het gezelligheidskoor Dukenburgs Glorie heeft burgemeester Bruls de heer Rob van Eenennaam benoemd als Lid in de orde van Oranje-Nassau.

En nog een stuk van de website van De Dukenburger

Wij repeteren niet meer op de donderdagavond maar op de woensdagavond. Zoals te doen gebruikelijk repeteren wij in Wijkcentrum Meijhorst, Meijhorst 70-39, 6537 EP te Nijmegen.

Voor alle data zie ook de Agenda.


Bekijk hier het Protocol-richtlijnen-koorsector-update-26-januari-2022.pdf van de Bond voor Smart- en Levensliederen.